Czym charakteryzuje się Międzynarodowy Dzień Tolerancji?

Przeszło 25 lat temu przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z inicjatywy UNESCO został uchwalony Międzynarodowy Dzień Tolerancji, który celebrowany jest dnia 16 listopada. Z brakiem akceptacji każdego dnia ma kontakt bardzo dużo osób i właśnie ten dzień ma to uzmysławiać. Jest to pewnego rodzaju nakłanianie do wielu instytucji publicznych, naukowców oraz rządów, aby zajęli się rozwiązaniem tego ogromnego problemu. Edukowanie, ale też tworzenie wielu paneli dyskusyjnych ma na celu potęgowanie tolerancji oraz zmniejszenie się gnębienia osób szykanowanych z wielu powodów, co zdaniem organizacji UNESCO jest korzystną metodą przeciwdziałania wszelkim szkodliwym zachowaniom w tym zakresie.

Cała ta inicjatywa była spowodowana przez regularnie tworzące się akty terroru, nacjonalizmu, homofobii, antysemityzmu i różnego rodzaju nietolerancji. Z częstą marginalizacją, dyskryminacją oraz pewnym wykluczeniem przez rówieśników, spotykają się właśnie te grupy, co zarejestrowano na przestrzeni wielu lat. Przejawy braku aceptacji bywają okrutnie dotkliwe dla osób prześladowanych, dlatego również obchody Międzynarodowego Dnia Tolerancji mają ostrzegać o różnego rodzaju aktach przemocy, a także pomóc w znalezieniu głębszych przesłanek pojawiania się nietolerancji. Tego rodzaju czyny mogą być potrzebne do tego, żeby dowiedzieć się, czym właściwie jest akceptowanie cudzych praw i cudzej własności, ale także oznajmić, czym jest uznanie oraz akceptacja różnic indywidualnych. Równie dobrze ma pouczać, uczyć umiejętność słuchania drugiego człowieka, zrozumienia innych ludzi, ale także dostrzegania różnego rodzaju kultur.

Międzynarodowy Dzień Tolerancji - w jaki sposób świętuje się go w naszym kraju?

Jednogłośny manifest ogłosili burmistrzowie, jak i prezydenci polskich miast, w którym to przeciwstawiają się werbalnej oraz fizycznej przemocy pojawiającej się z powodu homofobii oraz rasizmu, ale i też pokazują silne poparcie dla tych osób. Prezydenci miast takich jak Warszawa, Gdańsk, Poznań, Lublin oraz Katowice wspomogli swoim podpisem ten apel. Prezydent stolicy, Trzaskowski Rafał powiedział, że wspólnota tego dnia będzie nagłaśniana poprzez zawieszanie kolorowych flag, jak i podświetlania wielu budynków. Przede wszystkim w tęczowych barwach został oświetlony most Śląsko-Dąbrowski oraz Pałac Kultury i Nauki.

Zostaw komentarz